CO JUŻ ZROBILIŚMY

2011

Organizowanie cyklu debat oksfordzkich

Członkowie Koła Naukowego Profit rozpoczęli współpracę z Kołem Naukowym Gospodarki i Administracji Publicznej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach której zorganizowali cykl debat oksfordzkich które odbyły się 24 marca w Krakowie i 14 kwietnia we Wrocławiu. Pierwsza z nich dotyczyła tezy „Szkolnictwo wyższe powinno być płatne”, natomiast tezą drugiej debaty było „Zniżki komunikacyjne dla studentów powinny zostać zniesione”.

Udział w konferencjach naukowych

W dniu 12 maja 2011 wiceprezes koła Michał Szczurek wziął udział w konferencji naukowej pt. „Young Scientis 2011” organizowanej przez Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach tej konferencji napisał referat pt. „Small and medium enterprises sector in Poland after the bankruptcy of Lehman Brothers” opublikowany w ramach materiałów naukowych z tej konferencji.

W dniu 18 maja 2011 wiceprezes koła Michał Szczurek wziął udział w III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Problemy ekonomii i zarządzania” organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wygłosił tam referat pt. „Kapitał społeczny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Studium przypadku na przykładzie firm informatycznych z Dolnego Śląska.”

Działalność pozostała

Członkowie Koła Naukowego PROFIT zorganizowali wyjazd naukowy do Warszawy w dniach 1-3 grudnia 2011. W czasie tego wyjazdu odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych, Centrum A. Smitha oraz Narodowy Bank Polski. Członkowie Koła Naukowego kontynuowali również współpracę z magazynem „Finance News” i regularnie publikują tam swoje artykuły. Polska pomoc rozwojowa na tle pomocy innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Magazyn Finance News styczeń-luty 2011. Emerytura obywatelska, a nasza przyszłość, Magazyn Finance News marzec-kwiecień 2011. Rząd gospodarczy strefy euro, Magazyn Finance News wrzesień-październik 2011.

2010

Organizacja konferencji naukowej na WSPS we Wrocławiu

W dniu 25 maja 2010 członkowie koła Profit zorganizowali konferencję pod tytułem „Zarządzanie Kryzysem – Państwo, Społeczeństwo, Media.” Zostało ono zorganizowane we współpracy z kołami naukowymi z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej.

Udział w konferencjach naukowych

W dniu 22 listopada 2010 wiceprezes koła Michał Szczurek wziął udział w konferencji naukowej pt. „Asia-Europe. Partnership or Rivalry?” organizowanej przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Napisał on również artykuł pt. „Two Models of Development Aid. European and Chinese Struggle for the African Soul” opublikowany w ramach materiałów naukowych z tej konferencji. W dniu 3 grudnia 2010 prezes koła Michał Piekutowski wziął udział w wykładzie Vernona L. Smitha pt. „Housing, Recessions and Susttaining Wealth creation”. Wykład zorganizowany został przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przeprowadzenie badań ankietowych

Członkowie kontynuowali rozpoczęte w 2009 roku badania własne mające na celu rozpoznanie postrzegania rynku pracy przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we Wrocławiu. Dane zebrane w wyniku badań własnych uporządkowano i poddano analizie wskutek czego otrzymano obraz w jaki sposób studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu postrzegają rynek pracy.

Działalność pozostała

Członkowie Koła Naukowego PROFIT zorganizowali wyjazd naukowy 😉 do Warszawy w dniach 1-3 grudnia 2010. W czasie tego wyjazdu odwiedzili Forum Obywatelskiego Rozwoju, Centrum A. Smitha oraz Narodowy Bank Polski.

Członkowie Koła Naukowego nawiązali również współpracę z magazynem „Finance News” i regularnie publikowali tam swoje artykuły.

2009

Udział w konferencjach naukowych

W dniach 02 – 03 kwietnia 2009 roku członkowie Koła Naukowego PROFIT byli współorganizatorami i uczestnikami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Problemy gospodarki światowej – MAKRO 2009 organizowanej przez Katedrę Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Krótki kurs makroekonomii

We wrześniu 2009 roku przedstawicielki Koła Naukowego Profit: Katarzyna Safian i Agnieszka Bugiel zaangażowały się w XII Dolnośląski Festiwal Nauki. Wspólnie przygotowały kurs dla gimnazjalistów „Makroekonomia wokół nas” który poprzez połączenie nauki z zabawą udowodnił, że ekonomia to bardzo ciekawa i szeroka dziedzina nauki i jest obecna prawie we wszystkich aspektach życia codziennego, nawet mimo nieznajomości skomplikowanych terminów ekonomicznych. Wykłady zostały przeprowadzone w 4 gimnazjach na terenie Wrocławia: Gimnazjum nr 21 im., Gimnazjum nr 27 oraz Gimnazjum nr 9 oraz Gimnazjum nr 40. Widzimy potrzebę popularyzacji zagadnień ekonomicznych wśród gimnazjalistów i licealistów i z tego też względu będziemy chcieli kontynuować tę inicjatywę.

Organizacja wykładów otwartych

W związku ze spadkiem efektywności światowych gospodarek i widma kryzysu, członkowie Koła Naukowego PROFIT zorganizowali 7.05.2009 wykład otwarty z prof. Marianem Nogą na temat: „Teorie kryzysów ekonomicznych”. Ponadto każdy członek Koła Naukowego PROFIT – Radosław Padło – przygotował i zaprezentował swoje badania na temat: „Charakterystyki gospodarki indyjskiej”

Przeprowadzenie badań

Analizowanie gospodarek państw azjatyckich pod kątem rozwiązań podatkowych w formie krótkich opracowań członków koła. Z inicjatywy członka Koła naukowego PROFIT – Michała Szczurka członkowie rozpoczęli również badania własne mające na celu rozpoznanie postrzegania rynku pracy przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Reklamy