NASZE CELE

  • Łączenie wiedzy ekonomicznej z realiami gospodarczymi poprzez analizę procesów rynkowych i ich wpływu na decyzję przedsiębiorstw,
  • Badanie instrumentów finansowych,
  • Ocena konkurencyjności gospodarki polskiej w opinii korporacji międzynarodowych,
  • Stworzenie możliwości kontaktów z osobami ze świata biznesu, polityki i środowisk akademickich z różnych części kraju i zagranicy,
  • Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami i pozyskiwanie danych do późniejszych analiz i dyskusji,
  • Nawiązywanie współpracy z innymi kołami a w szczególności o podobnym charakterze działającym w kraju i zagranicą.
Reklamy